zorgleerkrachten

zorgcoördinatoren

Coördineren alle zorginitiatieven op school , overleggen met alle individuele leerkrachten en leggen contacten met het CLB en andere hulpverleners. Ze waken samen met de zorgondersteuners over het uitvoeren van de beleidsplannen. Zorgen voor begeleiding van de nieuwe leerkrachten.

 

juf Cindy

juf Kathleen


zorgondersteuners

De zorgondersteuner bezit de expertise om een klasleerkracht te ondersteunen , extra impulsen te bezorgen, innovatie ingang te doen vinden binnen een klas , problemen in de eerste lijn mee op te volgen en samen met de klasleerkracht op te lossen. De zorgondersteuner gaat op zoek naar nieuwe materialen die nuttig en relevant zijn voor de klaswerking en de lopende thema’s. Zij helpt mee met het aanmaken hiervan. Alles wordt verzamelt in een mapje in iOmniwize.

De zorgondersteuner overloopt samen met de klasleerkracht de resultaten van klaswerk, evaluaties en diagnostiek. Samen zoeken ze naar mogelijke opvolging. De resultaten van de diagnostiek worden door de zorgondersteuner ingevuld en doorgestuurd.

Wekelijks overleggen zorgondersteuner en klasleerkracht. Tijdens dit overleg wordt de volgende week overlopen en worden de taken verdeeld. De agenda van de klasleerkracht is voor dit overleg ingevuld voor de volgende week. De zorgondersteuner maakt hiervan een verslag dat wordt opgeslagen in iOmniwize. 

 


zorgondersteuners kleuter

juf Kathleen

juf Jana L

 


zorgondersteuners lager

juf Evelien

 

 


beleidsondersteuner basisschool

Aanvangsbegeleiding startende leerkrachten in een actieplan zetten.

Vastleggen en overleg met meters/peters nieuwe leerkrachten

Organiseren van klasbezoeken

Planning en opvolging werkgroepen MOS en ouderbetrokkenheid.

Opvolging gevolgde nascholingen met personeel bespreken , beslissen opvolging + briefing PV bespreken met personeelslid 

 

juf Marleen