visie

Op Scheut willen we dat elk kind …

zich goed voelt en alle kansen krijgt

om zich te ontwikkelen tot een actieve denker en een zelfstandige werker

zodat het een stevige basis krijgt voor de toekomst !

 

ELK KIND…

Omdat …

elk kind recht heeft op gelijke kansen en maximale ontplooiingsmogelijkheden. Geen discriminatie op basis van huidskleur, geloof, geslacht of culturele achtergrond.

Door …

 • Observatie
 • Communicatie ( individuele gesprekken, leerlingenbevraging,…)
 • Differentiatie ( groepsplannen, individuele aanpak, … )

 

GOED VOELT …

Omdat …

Kinderen die zich goed voelen meer betrokken zijn bij het klasgebeuren, meer zelfvertrouwen hebben waardoor hun leerprestaties verhogen

Door …

 • Gevoelens van de kinderen toe te laten
 • Positief te stimuleren ( complimentjes, schouderklopjes, beloningssystemen, …)
 • Veilig klasklimaat te creëren ( groepsbinding, … )
 • Werken aan sociale vaardigheden ( kringgesprekken, gevoelensdoos, vriendenmaker, conflictoplosser, …)
 • Werken vanuit de leerlingenraad
 • Motiverende taken aanbieden ( functionele taken, groepswerk, verschillende werkvormen, thematisch werken, ervaringsgericht leren,… )

ACTIEVE DENKER…

Omdat …

Kinderen moeten leren verbanden te leggen zodat ze later een zelfstandig individu worden om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Door …

 • Gevarieerde werkvormen en opdrachten ( groepswerk, hoekenwerk, … )
 • Leren leren ( studiemappen, oplossingstrategieën, stappenplannen, onthoudkaders, …)

ZELFSTANDIGE WERKER

Omdat …

Kinderen zelfredzaam moeten worden om te groeien tot onafhankelijke individuen zodat ze later zelf keuzes kunnen maken.

Door…

 • Kansen bieden om taken zelfstandig uit te voeren ( aangepaste ondersteuning, opzoekwerk, voldoende tijd, …)
 •  Aanzetten tot zelfreflectie ( onderwijsleergesprekken, reflectieformulieren, evaluatiekoffer MuVo, …)
 • Als leerkracht een ondersteunende rol op te nemen

 

ZODAT HET EEN STEVIGE BASIS KRIJGT VOOR DE TOEKOMST

Omdat …

 

we hen zoveel mogelijke kennis en vaardigheden willen aanreiken zodat ze als volwassenen kunnen functioneren in de maatschappij.