Innovatief 3-jarig traject met CEGO 

We werken aan nieuwe grondstromen rond autonomie, verbondenheid en competentie.

...

Delen om te herverdelen

 

Delen is hip! Overal rondom ons schieten allerlei deelinitiatieven als paddenstoelen uit de grond:

repair cafés, peerby, tuindelen, freecycle groepen… “Delen om te herverdelen” wil kinderen uit het basisonderwijs laten kennismaken met allerlei manieren van ‘delen’. Leerlingen, leerkrachten, klassen, ouders en scholen wisselen materialen, producten en diensten uit, herstellen, hergebruiken, of leren specifieke kennis van en aan medeleerlingen, ouders en/of grootouders. De scholen zetten met steun van Ecolife, Studio Globo en Broederlijk Delen hun deel-experimenten op en gaan op zoek naar nieuwe kansen en methodieken rond delen op school.


DKO

Het ‘Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel VZW’ (SDKO) verzorgt tijdens de lesuren van het leerplichtonderwijs een domeinoverschrijdende kunstinitiatie. De vzw is opgericht om vanuit het DKO kunstinitiatie te geven aan een zo breed mogelijk publiek. In die zin ondersteunen we de basisscholen door experten in de verschillende domeinen (dans, muziek, beeld, media en woord/drama) uit te sturen naar de scholen.

 

Op donderdag om de 14 dagen gaan de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar naar DKO Brussel, Dapperheidsplein 17 te 1070 Anderlecht. Vaak nemen we ook ouders mee om hen te laten kennis maken met de lessen. 


Beeldenstorm : project : hangende tuinen van scheut

Muzische ateliers met de leerlingen van L4/5/6 basisschool Scheut:

- Voorstudies (2D en 3D) van het pleintje en het bloemenpark (referenties naar kunstwerken rond utopie en architectuur).

- Sculpturen met mozaïek. (ref.Nikki saint Phalle)

- Keramieken figuren voor in de boom en op de voorgevel van de school. (ref. naar beeldhouwkunst en architectuur Gaudi)

- ontwerpen en/of beschilderen spandoeken voor de voorgevel van de school (ref. grafische kunst)

- Decoratie van de communicatiezuil.

Doelstelling van het project:   Met dit project willen we:

- De buurt verfraaien.

- De ouders van de schoolkinderen een aangename en veilige verpoosruimte aanbieden bij het afhalen van de schoolkinderen.

- ruimte bieden voor sociaal contact.

- aandacht voor groen en ecologie in een stedelijke omgeving, aanzetten tot burgerzin, 

- de buurt en de schoolgebruikers responsabiliseren bij het onderhoud van dit parkje.

- Door het plaatsen van plastisch werk en artistieke interventies in deze omgeving willen wij bijdragen aan kunstinitiatie en muzische vorming bij kinderen.

- Verkeersveiligheid: de herinrichting van dit punt zal bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid,voornamelijk voor de schoolgaande jeugd.

Iedereen die wil wordt uitgenodigd om mee te werken in dit project en krijgt op deze manier ook inbreng in het gebeuren. Er is mogelijk tot inzet voor iedereen.In de denkfase wordt er in de buurt gepolst naar de richting die de plannen dienen aan te nemen.

Dit project beoogt een ruime inspraak van het doelpubliek.

Daartoe zullen we een aantal publieksmomenten voorzien, deze momenten worden ingericht om:

- Participatie aan onze creatieve ateliers te bewerkstelligen die opgezet worden tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase van dit project.

- We zullen naast een registratie van de deelnames ook een profielsbeschrijving uitwerken.

- In dit project hopen wij generatieoverschrijdend te werken.

- Daarnaast is er de wijkconsultatie tijdens de tussentijdse toonmomenten, hier kunnen we een oplichting maken van:

- het aantal belangstellenden,

- de deelnames aan het buurtonderzoek,

- de reacties tijdens en na de beëindiging van de werken, via een videodocumentaire

- Het creëren van deze ontmoetingsruimte "keuvelruimte" zal mensen samen op de bank brengen, vlak voor de school.

Dit alles brengt hopelijk een generatieoverschrijdende werking tot stand, een streefdoel dat men betracht in het "brede school" gebeuren.

Over het project 'Hangende tuin van Scheut':

De Van Souststraat nr.80 te Anderlecht huisvest de Gemeentelijke Basisschool Scheut. Voor de school is een slordige verkeersvrije en parkeersvrije zone afgebakend.In deze zone staat een linde. De opzet behelst een herschikking zodat er een "keuvelruimte" van ±100m2 ontstaat. Om en rond de linde wordt er op artistieke wijze een geheel uitgewerkt met een klimplantomheining en op de gevel van de school worden keramieken ornamenten geplaatst.

Dit park zal deels worden opgevat als een bloementuin waarbij geurende variëteiten en klimmers via klimzuilen en omheining een stevige architectuur uitbouwen op dit kruispunt.

Prominent in deze constructie staat de linde waarrond een communicatiezuil wordt gebouwd met aansluitend zitmeubilair. Tussen het laag gehouden struikgewas zitbanken uitgevoerd in mozaïek.

Alle onderdelen worden vervaardigd in de artistieke ateliers van Beeldenstorm.