Ouders zijn bijzonder welkom op onze school!

Alle acties rond ouderbetrokkenheid worden besproken in de werkgroep onder leiding van juf Chantal en juf Inge.

Ouders kunnen bij hen ook terecht met al hun ideeën ! 

 

 

                                                                                                       Open communicatie met ouders
                                                                      Ouderparticipatie in de kleuterschool
                                                                      Praatcafé met HOPON
                                                                      Ontlenen van verteltassen/schoolbib
                                                                      Facebook
                                                                      Ouders begeleiden uitstappen
                                                                      Start – en afsluitmomenten van projecten

                                                                   Conversatiegroep Nederlands op school

 

praatcafé

Volgende praatcafé met Bram van HOPON op   

woensdag 27 oktober 2021

van 8u45 tot 10u15 !

onderwerp : 

babbeluurtje

1ste babbeluurtje =

(wordt vastgelegd na stopzetting corona maatregel - geen ouders op school )  


participatietoeslagen 2021-2022

Wie met zijn gezin buiten Vlaanderen woont, kan sinds 1 januari 2019 ook aanspraak maken op de Vlaamse participatietoeslagen.

Je kind gaat naar de kinderopvang (door Kind & Gezin vergund) en je betaalt er niet op basis van je inkomen, dan kan je rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per kind, per opvangdag. 

Kleuters van 3 jaar die naar school gaan en kleuters van 4 jaar die naar school blijven gaan en voldoende aanwezig zijn, krijgen 2 jaar op rij een kleutertoeslag van 132,60 euro. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde en/of na de 4e verjaardag van je kleuter, wanneer aan de voorwaarden werd voldaan. Het gaat hier om door Vlaanderen erkend en/of gesubsidieerd onderwijs en geldt vanaf geboortejaar 2015 of jonger.

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen minder kapitaalkrachtige gezinnen eventueel recht hebben op een schooltoeslag (voor kleuter, lager of secundair onderwijs). Het bedrag is afhankelijk van je inkomen en onderwijsniveau en wordt per schooljaar toegekend. Voor studenten van het Hoger Onderwijs blijft de studietoelage toegekend door het Ministerie van Onderwijs, aangevuld met 50 euro/jaar extra.

Bekijk hier de folder in Nl / Fr/ En